เว็บสล็อตโปรแกรม PLAY’In Together: สู่การรวมตัวของคนพิการให้ดีขึ้นผ่านการเล่นกีฬา

เว็บสล็อตโปรแกรม PLAY'In Together: สู่การรวมตัวของคนพิการให้ดีขึ้นผ่านการเล่นกีฬา

โครงการ เว็บสล็อตPLAY’In Together ของยุโรปมีเป้าหมายที่จะดำเนินการเพื่อสนับสนุนการรวมเด็กและวัยรุ่นที่มีความพิการมากขึ้นผ่านการส่งเสริมคุณค่าโอลิมปิกและพาราลิมปิกในระดับยุโรปผ่านเกมกีฬาPLAY International เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่เกี่ยวกับการเมืองของฝรั่งเศสซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2542 วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อส่งเสริมกีฬาและการเล่นเป็นเครื่องมือสำหรับการศึกษา การรวมกลุ่ม และการเพิ่มขีดความสามารถของเยาวชนและเด็ก นับตั้งแต่การก่อตั้ง PLAY ได้นำโปรแกรมที่ระดมกีฬามาใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาและการรวมตัวทางสังคมใน 

15 ประเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเด็กเกือบ 850,000 คน

ตั้งแต่ปี 2559 และหลังจากความสำเร็จของโครงการนำร่องที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ (NOC) และยูนิเซฟ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็ก ๆ และจัดการกับความท้าทายร่วมสมัยของสันติภาพและการรวมเข้าด้วยกันผ่านค่านิยมโอลิมปิกสากล (OV) แห่งความเคารพ มิตรภาพ และความเป็นเลิศ PLAY ตัดสินใจที่จะมีส่วนร่วมโดยตรงในการรวมเด็กที่มีความพิการผ่านการเล่นกีฬา

PLAY International ได้มีส่วนร่วมในการเป็นองค์กรประสานงานของโครงการPLAY’In Together ของยุโรปในช่วง 2 ปีที่ผ่าน มา ดำเนินการมานานกว่าสองปีครึ่ง (ตั้งแต่ต้นปี 2019 ถึงไตรมาสที่สามของปี 2021) โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อดำเนินการเพื่อสนับสนุนการรวมเด็กและวัยรุ่นที่มีความพิการมากขึ้นผ่านการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกระดับยุโรป และคุณค่าพาราลิมปิกผ่านเกมกีฬาดังนั้น และตามวิธีการที่พัฒนาและใช้สำหรับ โปรแกรม นานาชาติของ PLAY ทั้งหมด จุดเน้นหลักของการกระทำของPLAY’In Togetherก็คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมจากชุมชนการศึกษา ซึ่งดูแลเด็กอายุตั้งแต่ 6 ถึง 12 ปี ในรูปแบบที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะ เนื้อหาที่ทุ่มเทให้กับผู้ชมเป้าหมาย

แม่นยำยิ่งขึ้น โครงการนี้มีความชัดเจนประมาณ 3 ขั้นตอน

ระยะแรกมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับความพิการ (กับเด็กที่ไม่พิการ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมผู้อำนวยความสะดวกและครูในกิจกรรมทางสังคมและกีฬาที่ออกแบบมาเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการรับรู้ถึงความพิการและทำให้มีความครอบคลุมมากขึ้น พฤติกรรมขั้นตอนที่สอง (อยู่ในระหว่างดำเนินการ) มุ่งเป้าไปที่การสนับสนุนให้เด็กที่มีความพิการรู้สึกว่าถูกกฎหมายในการเล่นกีฬาและทำให้พวกเขาตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง นักการศึกษาจากสถาบันเฉพาะทางมีเป้าหมายในระยะนี้ระยะ สุดท้ายเน้นที่การรวมกลุ่มโดยการสร้างโอกาสสำหรับเกมกีฬาผสมระหว่างเด็กที่ไม่มีและผู้ทุพพลภาพ

โดยรวมแล้วPLAY’IN Togetherมีเป้าหมายเพื่อฝึกอบรมนักการศึกษาเฉพาะทาง 90 คน เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก 270 คน และครู 448 คน ในการปรับใช้เซสชันกีฬาและสังคมโดยเน้นที่หัวข้อที่อธิบายข้างต้น จากนั้นจะนำไปจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของเด็ก อายุระหว่าง 6 ถึง 12 ปี จำนวน 20,200 คนไม่ต้องสงสัย แนวปฏิบัติที่ดีที่เกิดขึ้นก่อนจากโครงการนี้เป็นเพราะธรรมชาติของมัน เนื่องจากเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่างๆ PLAY’IN Togetherเป็นการรวมตัวของพันธมิตร 8 คนจากทั่วยุโรปที่มีลักษณะร่วมกันของการมีความรู้และความสามารถในระดับที่สูงมากในด้านกีฬาและความสนใจเฉพาะในคำถามเกี่ยวกับความทุพพลภาพ

แนวคิดหรือแนวปฏิบัติที่ดีอีกประการหนึ่งที่เราอยากเน้นย้ำและส่งเสริมคือมิติแห่งนวัตกรรมที่ดำเนินการผ่านโครงการในระดับต่างๆ นอกเหนือจากข้อเท็จจริงที่ว่า ในระดับยุโรปทุกวันนี้ มีนักแสดงน้อยเกินไปที่ใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการป้องกันและสร้างความตระหนัก และเป็นสิ่งสำคัญในสายตาของเราที่จะใช้กีฬาไม่เพียงแต่เป็นจุดประสงค์หลักในการประกอบอาชีพ/การแข่งขันเท่านั้นPLAY’IN ด้วยกันโครงการมีความโดดเด่นในด้านวิศวกรรมการสอนที่เป็นนวัตกรรม โดยอิงตามวิธีการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วสองวิธีวิธีแรกคือการศึกษาผ่านกีฬา (ETS) เป็นวิธีการสอนที่พัฒนาโดยสมาคมพัฒนากีฬาแห่งบัลแกเรีย(BSDA) และผู้เชี่ยวชาญชาวยุโรป ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถแก้ไขปัญหาการสื่อสาร ส่งเสริมความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน และสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเว็บสล็อต